Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podręczny słownik gwary poznańskiej

dodano: 2017-08-02 07:52

W środę, 26 lipca 2017 r. dwudziestoosobowa grupa pracowała nad redakcją „Podręcznego słownika gwary poznańskiej” w ramach projektu „Tej, poruty nie rób – godej po płoznańsku” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” X Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii  w Polsce oraz ODL KOLD w Lwówku, który realizuje Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie.
Grupa redagująca słownik pracowała na wcześniej zebranym materiale w ankietach, której prace koordynowała pani Karolina Knop. Oprócz tego Daniel Hermeła z Gabriele  i Maksymilianem Dziechciarek pracowali nad graficzną stroną słownika – okładką. Uczestnicy środowego spotkania zdecydowali wspólnie, po przedstawieniu projektów graficznych, jak będzie wyglądać okładka słownika.
Podczas pracy podzielonej na grupy nie zabrakło momentów humorystycznych związanych   z gwarą. Można stwierdzić, że uczestnicy spotkania doskonale radzili sobie z kolejnymi etapami pracy nad powstaniem słownika i jednocześnie uczyli się gwary poznańskiej.  Efekt dotychczasowej pracy – słownik będzie gotowy 25.08.2017 r., który przyda się uczestnikom gry terenowej w razie kłopotów z odczytaniem zadań. Dodajmy, że słownik zostanie między innymi przekazany do bibliotek na terenie gminy Opalenica oraz uczestnikom projektu.