Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy na projekt współpracy

dodano: 2017-09-21 21:03

 
W dniu dzisiejszym 21 września w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa projektu współpracy między sąsiednimi LGD-ami: KOLD, Źródło i Ziemia Grodziska. Projekt przewiduje spotkanie mieszkańców, konkurs kulinarny oraz rajd rowerowy, które odbędą się zawsze na terenie innego LGD-u. Umowę podpisał wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, a ze strony KOLD wiceprezes Ireneusz Witkowski i członek Zarządu Paulina Młyńczak.