Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisanie umowy

dodano: 2019-06-12 08:00

Lokalna Grupa Działania KOLD podpisała w Urzędzie Marszałkowskim umowę na realizację miedzynarodowego projektu wspolpracy z LGD z Niemiec i Słowacji. Projekt przewiduje spotkania u partnerów oraz wybudowanie labiryntu i jego realizacja rozpoczyna się w czerwcu 2019r.