Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisanie umów grantowych

dodano: 2019-07-15 07:11

Szkoła Podstawowa w Wąsowie w gm. Kuślin była miejscem podpisania umów Lokalnej Grupy Działania KOLD z grantobiorcami na realizację ich operacji. 8 organizacji oraz 1 parafia rozpoczną działania w ramach programu PROW 2014-2020 Leader w tym warsztaty, wydarzenia promocyjne oraz infrastrukturę turystyczną.Przed podpisaniem umów odbyło się także szkolenie z realizacji i rozliczania grantów. Umowy podpisywali prezes KOLD Damian Łęszczak , wiceprezes Ireneusz Witkowski w obecności wójta Kuślina Mieczysława Skrzypczaka.