Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisanie umów Działaj Lokalnie

dodano: 2017-05-25 08:37

9 wybranych organizacji przez Ośrodek Działaj Lokalnie LGD KOLD podpisało uroczyście umowy o realizacji projektów z Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności - 23 maja w Restauracji Halszka w Opalenicy. Spotkanie rozpoczęło się od szkolenia na temat realizacji projektu w tym działania i rozliczenie finansowe, promocję i monitoring, które przeprowadzili koordynator projektu Paulina Młyńczak i Ireneusz Witkowski. Wszyscy grantobiorcy przedstawili założenia swojego projektu i następnie podpisywano umowy w obecności burmistrzów Lwówka Piotra Długosza, Nowego Tomyśla Włodzimierza Hibnera i wiceburmistrza Opalenicy Pawła Jakubowskiego. W miłej atmosferze umówiono się na letnie spotkanie sieciowe realizatorów projektów.