Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisaliśmy umowy na cztery projekty

dodano: 2017-07-28 08:02

W poniedziałek 24 lipca w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, w imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego marszałek Krzysztof Grabowski podpisał 4 umowy na projekty współpracy ze Stowarzyszeniem KOLD.
Pomoc finansowana pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dofinansowane projekty to:
1. Region w filmie i na talerzu – współpraca w celu rozwoju regionalnego, kwota wsparcia wyniosła 127 694 zł
2. Aktywizacja i integracja społeczeństwa KOLD, kwota wsparcia wyniosła 187 289
3. Rozwijanie infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej na terenie KOLD, kwota wsparcia wyniosła 117 742 zł
4. Promocja Obszaru KOLD, kwota wsparcia wyniosła 141 275 zł
Stowarzyszenie KOLD reprezentowali wiceprezes zarządu Ireneusz Witkowski oraz skarbnik Paulina Młyńczak.