Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podpisaliśmy umowy na Granty w LGD KOLD.

dodano: 2017-07-27 09:16

Pierwsze umowy na Granty podpisało kilkadziesiąt podmiotów w tym organizacje pozarządowe i parafie z zakresu aktywizacji społecznej, infrastruktury turystycznej i promocji KOLD. Uroczyste podpisanie umów w obecności starosty nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego oraz przedstawicieli burmistrzów i wójtów dokonało się w Folwarku p. Wieły w Wąsowie w środowe popołudnie 26 lipca. Z ramienia LGD KOLD umowy podpisywali prezes Damian Łęszczak i wiceprezes Ireneusz Witkowski. Od dzisiaj Grantobiorcy startują z projektami!