Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planujemy kolejną współpracę

dodano: 2018-04-23 15:02

Na temat planowanego projektu współpracy międzyregionalnego, rozmawiali w biurze KOLD 23  kwietnia prezes LGD Region Kozła Witold Silski i wiceprezes LGD KOLD Ireneusz Witkowski. Rozważany jest projekt skierowany na  działania turystyczne, ekologiczne i kulturalne z  udziałem 3 LGD-ów. Szczegółowe rozmowy z ustaleniami co do zasad umowy i finansowania  ustalono na pierwszą  dekadę maja.