Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ograniczenie wizyt osobistych

dodano: 2020-03-13 08:42

Lokalna Grupa Działania KOLD prosi o ograniczenie wizyt osobistych w biurze. Prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 61 44 24 160 lub 601 819 928 lub e-mail - biuro@kold.pl