Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłaszamy nabory

dodano: 2019-08-14 11:55

Granty - 02.09.2019r. -  16.09.2019r

1. Aktywizacja - otwórz 

2. Infrastruktura - otwórz

3. Promocja - otwórz

4. Wyposażenie zespołów i orkiestr - otwórz

 

19.09.2019 – 02.10.2019r

1. Rozwój działalności gospodarczej - otwórz

2. Infrastruktura kulturalna - otwórz

3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna - otwórz