Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłaszamy nabór z Grantów

dodano: 2017-11-20 11:38

Ogłoszenia o naborze wniosków 04.12.2017 - 18.12.2017

Nabór 6/2017/G - pobierz 

Nabór 7/2017/G - pobierz

Nabór 8/2017/G - pobierz

Nabór 9/2017/G - pobierz