Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przełożone Walne Zebranie członków LGD KOLD

dodano: 2020-03-11 14:05

                             W związku z obawami związanymi z sytuacją epidemiologiczną w kraju Walne Zebranie członków Lokalnej Grupy Działania KOLD zostaje przełożone na 24 kwietnia 2020 r.
                     Zebranie odbędzie  w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Jansowo w Kuślinie. Początek zebrania zaplanowano na godzinę 17.00.