Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Oczekujemy na wnioski!

dodano: 2017-04-14 09:19

Zostało jeszcze 18 dni do końca terminu składania wniosków.
 
Dokumenty konkursowe znajdują się w zakładce Działaj Lokalnie na naszej stronie www.kold.pl oraz na stronie www.dzialajlokalnie.pl w Niezbędniku.