Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ocena wniosków

dodano: 2011-11-04 08:51

Informujemy, że Rada na swym posiedzeniu w dniach 27,28.10.2011r. dokonała oceny wniosków z kolejnego naboru w ramach działania: Małe projekty i Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Listy rankingowe znajdują się w zakładce "Nabory wniosków"