Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obradował Zarząd KOLD

dodano: 2011-01-30 10:54

Obradował Zarząd


W sali Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach 27 stycznia 2011 spotkał się Zarząd KOLD na kolejnym swoim posiedzeniu. Podczas posiedzenia omawiano realizację projektu współpracy w tym grę bitwa o Rakoniewice i ustalono, do których szkól zostaną wysłane zaproszenia do udziału w grze i apelu. Przyjęto 3 nowych członków oraz podjęto uchwałę o zaciągnięcie zaliczki z ARiMR w wysokości 280 tys zł do roku 2015 na funkcjonowanie LGD. Ustalono termin spotkania gmin w sprawie realizacji ścieżek turystycznych ( 8 luty w Lwówku) oraz termin szkolenia dla beneficjentów ( 28 luty w Nowym Tomyślu). Postanowiono zwrócić się do Przewodniczących Rad Gmin z propozycją spotkania wszystkich Rad Gmin w marcu i zapoznanie ich z funkcjonowaniem LGD KOLD. Dyżury doradców dla beneficjentów zostaną wznowione od lutego. Kolejne posiedzenie Zarządu planowane jest w lutym w Kuślinie.