Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obradował Zarząd KOLD

dodano: 2019-09-17 13:11

Posiedzenie Zarządu KOLD w dniu 17 września miało miejsce w agroturystyce p. Kościukiewicza w Zachodzku gm. Miedzichowo.

Zarząd zapoznał się z nowoczesnymi domkami, które posiadają własne zasilanie, własną sieć komórkową, własne ogrzewanie. Firma rozpoczęła działalność od dofinansowania projektu z programu Leader za pośrednictwem LGD KOLD. Zarząd zapoznał się z wynikami naboru wniosków w grantach. Ponieważ wpłynęło zbyt mało wniosków , aby starać się o dofinansowanie, postanowiono dokonać dodatkowy nabór wniosków w połowie października. Przyjęto informację o realizacji projektów współpracy triathlon oraz projektu z KSOW.  Przyjęto także 3 nowych członków do stowarzyszenia.