Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obradował Zarząd KOLD

dodano: 2017-10-19 07:35

W środę 18 października spotkał się Zarząd KOLD z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przyjęto informacje o kontroli Urzędu Marszałkowskiego, pozytywnie oceniono wyjazd studyjny do Malborka. Dokonano analizy realizacji projektu współpracy z LAG Flaeming-Havel ( wyjazd do Bad Belzig oraz seminarium kulinarne u nas).  Zarząd zaakceptował planowane nabory z grantów ( I połowa listopada). Przyjęto także plan szkolenia Rady, Zarządu i pracowników biura związany z nowymi zmianami w rozporządzeniach dot. Leadera oraz nowymi wytycznymi ministerstwa. Zarząd przyjął 4 nowe osoby w tym 2 z gminy Kuślin i 2 z gminy Miedzichowo w skład członków Stowarzyszenia.