Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obradował Zarząd

dodano: 2013-01-25 08:58

                                   W Bibliotece w Dusznikach 24 stycznia obradował Zarząd KOLD.  Przyjęto plan pracy na rok 2013; zdecydowano o zwołaniu walnego Zebrania w dniu 8 lutego 2013r w Pniewach; omówiono plany naboru wniosków z funduszy LGD wraz z dodatkowymi ( odbędą się 2 nabory  w 2013r : planowane w kwietniu i październiku);  omawiano propozycje Wielkopolskich LGD do przyszłego okresu programowania 2014-2020; zapoznano się z wizytami w Strasburgu, Berlinie i Lwówku Śląskim; przyjęto do KOLD 11 nowych członków w tym 2 przedsiębiorców