Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obradował Zarząd

dodano: 2018-11-22 08:24

Zarząd LGD KOLD na kolejnym spotkaniu przyjął informację o włączeniu się KOLD  w obchody 100 rocznicy Powstania Wlkp. w tym haftowanie sztandaru powstańczego przez szkoły i organizacje związane z Powstaniem Wlkp. 

Zarząd zorganizuje w grudniu spotkanie starostów, burmistrzów i wójtów obszaru KOLD z bieżącą informacją o działalności stowarzyszenia. Wyznaczono także Walne Zebranie członków na 22 luty 2019, natomiast Galę projektów Działaj Lokalnie na 1 lutego 2019