Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ORKISZOWE POLA ... MAGICZNE MIEJSCE A W NIM WARSZTATY

dodano: 2018-10-15 07:38

Dnia 12 października 2018 roku w ramach projektu grantowego Przy Wielkopolskim Stole” realizowanego przez Pniewskie Stowarzyszenie Amazonek „Razem Raźniej”, dofinansowanego ze środków działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach LEADER”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, grupa Amazonek i Seniorów brała udział w warsztatach naturalnego odżywiania w Poznaniu w Siedzibie Orkiszowe Pola. Przygotowałyśmy tam dania Wielkopolskiej Kuchni  oraz wysłuchałyśmy wykładu pt. „Dieta naturalna podstawa zdrowego stylu życia” Warsztaty prowadziła dietetyk i doradca żywieniowy Dominika Nitschke-Michalak. Udział w warsztatach pozwolił nam poznać wiele zasad zdrowego odżywiania przy różnych dolegliwościach zdrowotnych