Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowy projekt współpracy

dodano: 2019-08-13 12:46

Dzisiejsze spotkanie LGD KOLD w Opatówku k. Kalisza z LGD7 zapoczątkowało rozmowy o wspólnym projekcie współpracy, do którego ma dołączyć jeszcze litewska LGD. Projekt planowany na lata 2020-2021.