Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowy projekt KOLD

dodano: 2020-06-05 13:47

                                                                            

                                                                              Nowy projekt KOLD
 
                                   Lokalna Grupa Działania KOLD podpisała umowę z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim  na realizację międzynarodowego projektu współpracy, którego współrealizatorami będą Lokalna Grupa Działania LGD7 z Wielkopolski oraz Lokalna Grupa Działania Suduva z Litwy. W ramach projektu w tym roku planowane są spotkania kulturalne 30 osobowych grup u wszystkich partnerów z występem zespołów regionalnych. W następnym roku planowane są spotkania warsztatowe kulinarne 10 osobowych grup u wszystkich partnerów. W projekcie wydane zostaną album ciekawych miejsc, folder z potrawami regionalnymi partnerów oraz mapa z miejscami tradycji kulturalnej.  LGD KOLD realizuje w tym okresie programowania szósty projekt współpracy w tym trzeci międzynarodowy.