Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Noworoczny prezent dla mieszkańców Turowa...

dodano: 2019-01-02 13:03

Mieszkańcy Turowa w końcu się doczekali... Na terenie parku w Turowie stanęła upragniona i długo wyczekiwana altana rekreacyjna. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu grantowego pn.  „Budowa altany rekreacyjnej w Turowie”, którego celem jest integracja i zwiększenie aktywności społeczeństwa lokalnego do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej w Turowie. Projekt, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej,  za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania KOLD, wsparcie z działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego, w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Ochotnicza Straż Pożarna w Turowie. Wartość projektu wynosi 39.620,94 zł, z tego dofinansowanie z LGD KOLD 30.000,00 zł, pozostała kwota t.j. 9.620,94 zł stanowi wkład własny OSP (pozyskany dzięki sponsorom oraz poprzez zbiórkę publiczną przeprowadzoną wśród mieszkańców Turowa).