Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowe formularze wniosków

dodano: 2019-08-21 07:33

Prezentujemy przygotowany przez ARiMR dokument „Wskazówki do formularzy wniosków”. Jest to zbiór „technicznych” wskazówek ogólnych oraz szczegółowych przypadków, dotyczących sposobu wypełniania konkretnych pól we wnioskach. Korzystanie ze „Wskazówek…” nie jest obowiązkowe, ale może okazać się przydatne. Zgodnie z informacją podaną w tym dokumencie w przygotowaniu są wskazówki w zakresie poddziałania 19.2 PROW – projekty grantowe oraz poddziałania 19.4 – koszty bieżące i aktywizacja. 
 
Ponadto informuję, iż ARiMR przygotowała nowe wersje dokumentów:
 
- formularz wniosku o płatność dla operacji z poddziałania 19.2 Inne/Własne wraz z plikiem dodatkowych arkuszy dla podmiotów współwnioskujących (WoP_19_2_IW_4z_20190530.xlsx i WoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn_20190530.xlsx)
 
- formularz wniosku o płatność dla operacji z poddziałania 19.2 Premie (WoP_19_2_P_4z_20190530.xlsx)
 
Instrukcje i formularze wniosków do pobrania w zakładce 2014-2020