Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nasze produkty tu i tam

dodano: 2017-09-25 21:15

Druga część projektu realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chmielinku w ramach programu Leader – Granty. Produkty lokalne promowane były przede wszystkim na festynie w sierpniu, a teraz w powiązaniu z okresem mickiewiczowskim i wizytą w Soplicowie, dalsze promowanie naszych produktów w powiązaniu z wielkopolskimi produktami opisanymi w epopei narodowej.  Najpierw  zaprezentowane produkty oceniali uczestnicy projektu, degustując  m.in. rosół wielkopolski, czerninę ( czarną polewkę), bigos myśliwski, zrazy nadziewane farszem, poncz, a panie przygotowujące potrawy otrzymały nagrody.  Z kolei spotkanie w Soplicowie rozpoczęło się powitaniem przez podkomorzego Folwarku i lampką miodu pitnego.  Następnie wspólnie odtańczony polonez z filmu Pan Tadeusz był zaproszeniem do kolacji .  W trakcie konkurs wiedzy z okresu mickiewiczowskiego oraz wiedzy i swojej miejscowości zamieszkania.  Uczestnicy konkursu byli dobrze przygotowani  odpowiadając na trudne pytania.  Wspólne biesiadowanie pozwoliło na większa integrację mieszkańców i powstały już plany kolejnych realizowanych  projektów.