Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Najpierw zadzwoń

dodano: 2020-03-16 12:22

        Instytucja zarzadzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

                                            UWAGA!!!!

 

                                        Chcesz osobiście dostać się do Biura LGD KOLD

                                        Najpierw zadzwoń pod numer 601819928

 

 

 

                     Taka sytuacja - przepraszamy