Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nagroda odebrana

dodano: 2018-01-15 08:02

12 stycznia w Warszawie podczas Dni Otwartych programu Erasmus+, przedstawiciel LGD KOLD Piotr Kłos odebrał nagrodę ( najnowszy Ipad)  i dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie fotograficznym Selfie organizowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+. Zdjęcie zostało wykonane podczas kursu fotograficznego w ramach programu międzynarodowego Erasmus.