Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nabory wniosków

dodano: 2012-02-29 17:57

Wyniki naborów

 

 

 

 

         Nabory 2013 - maj

         - odnowa i rozwój  wsi

        - tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - lista operacji zgodnych z LSR

                                                                        - lista operacji , które nie uzyskały wymaganej ilości 40%  punktów

        - różnicowanie w kierunku działalności nierolnczej

       - małe projekty - zgodne z LSR, przeznaczone do dofinansowania

                                  - zgodne z LSR, ale nie przeznaczone do dofinansowania

                                 - projekty, ktore nie uzyskały wymaganej ilości 40% punktów

 

        NABÓR  - STYCZEŃ 2014

        Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - lista ocenianych operacji

                                                                                   - lista wybranych operacji

        Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

                             - lista ocenianych operacji

                              - lista operacji niezgodnych z LSR

                              - lista wybranych operacji

        Odnowa i rozwój wsi - lista ocenianych operacji

                                              - lista wybranych operacji

        Małe projekty - lista ocenianych operacji

                                 - lista operacji niezgodnych z LSR

                                  - lista wybranych operacji

 

NABÓR WNIOSKÓW - CZERWIEC 2014

Lista ocenionych wniosków - odnowa wsi

Lista operacji wybranych - odnowa wsi

Lista ocenionych wniosków - tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lista operacji wybranych - tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lista operacji nie wybranych - tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lista ocenianych wniosków - różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista operacji wybranych - różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Lista ocenianych wniosków - zgodnych z LSR - małe projekty

Lista wybranych operacji - małe projekty

Lista ocenianaych wniosków  - niezgodnych z LSR - małe projekty

LIsta niewybranych operacji - małe projekty

 

Nabór wniosków - wrzesień 2014

  - Lista ocenianych wniosków - odnowa wsi

 - Lista operacji wybranych - odnowa wsi

 - Lista ocenianych wniosków - małe projekty

 - Lista operacji wybranych - małe projekty