Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na szlaku krzyżackich zamków

dodano: 2017-10-18 07:43

Tegoroczny wyjazd studyjny, w którym wzięło udział 45 członków Lokalnej Grupy Działania  KOLD odbył się w dniach 14 i 15 października. Grupa odwiedziła między innymi Malbork i Kwidzyn zapoznając się przede wszystkim z infrastrukturą powstałą w poprzednim i obecnym okresie programowania PROW . W trakcie pierwszego dnia członkowie LGD zapoznali się obiektem zamku w Malborku.  Po jego zwiedzeniu wiele atrakcji i śmiechu wywołał konkurs gwary…wielkopolskiej, który odbył się w Hotelu Majewski. Zwiedzany następnego dnia obiekt zamku w Kwidzynie  wzbudził podobne zainteresowania tak jak największy zamek Zakonu krzyżackiego w Malborku. Wyjazdem z ramienia LGD KOLD kierował Piotr Kłos. Następny wyjazd studyjny już za rok.