Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na Koldowym Szlaku

dodano: 2020-06-22 08:46

W środę 17 czerwca 2020r. uczestnicy warsztatów plastycznych realizowanych w ramach projektu pn. „Kolorowa akademia juniora i seniora” zwiedzali miejsca wyjątkowe pod względem architektonicznym, historycznym, przyrodniczym i widokowym. Celem wyjazdu było  przygotowanie przez uczestników fotorelacji zdjęciowej, która będzie inspiracją malowanych obrazów przez Seniorów i dzieci. Na „Koldowym  szlaku” były miejsca wyjątkowe związane z wielka patriotką Emilią Sczaniecką oraz posiadające wyjątkową  historię, o której ciekawie i barwnie opowiadał pan Jarosław Szurka.  Kolejnym etapem projektu będą warsztaty plastyczne seniorów i dzieci.

Wyjazd odbył się w ramach realizacji zadania pn.„Kolorowa akademia juniora i seniora” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez  Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.