Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Mieściska

dodano: 2011-11-04 11:10

Pierwsze wzmianki o tej wsi pochodzą z 1405 roku. W latach 1432-1560 był tu kościół parafialny. Do I wojny światowej stanowiły własność państwa pruskiego. Po pierwszej wojnie światowej przeszły na własność skarbu państwa polskiego. W Mieściskach znajduje się dwór murowany z XIX. Przed wojną własność płk Zyntlera, później Funduszu Ziemi. Obecnie własność prywatna p. M. Nowackiego.

Przy dworku pozostałości parku z okazami drzew egzotycznych: sosny amerykańskiej oraz topoli włoskiej. W pozostałościach parku zachowały się ciekawe okazy drzew egzotycznych i godnych uznania za pomnikowe.

Przed dworkiem znajduje się głaz narzutowy o obwodzie w podstawie 520 cm.