Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Międzypokoleniowy wyjazd do Sierakowa

dodano: 2019-09-09 14:05

Sobota 31 sierpnia 2019r. dla uczestników projektu „Jak spędzić czas bez technogadżetów” była dniem integracji w Sierakowie. Podczas wyjazdu  poznawaliśmy z przewodnikiem urokliwe miejsca Sierakowa, zwiedziliśmy zamek Opalińskich, a dzień zakończyliśmy w Kręgielni. Grupa podzielona była na cztery drużyny, a wygrała ta drużyna, która w najkrótszym czasie zgromadziła najwięcej punktów. Wyjazd był dla uczestników dniem integracji,  radości i czasem spędzonym wspólnie z rodziną.

Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Jak spędzić czas bez technogadżetów” , który  dofinansowany jest  ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie. Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.