Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Międzypokoleniowy piknik sportowy w Zajączkowie

dodano: 2017-09-30 17:05

W sobotnie popołudnie  23 września 2017 r. mieszkańcy  Zajączkowa i Psarskiego wzięli udział  w międzypokoleniowym pikniku sportowym zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” współpracujące przy realizacji projektu z Urzędem Miejskim Pniewy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach. Ze względu na warunki atmosferyczne  piknik odbył się w świetlicy wiejskiej w Zajączkowie. Uczestników powitali: Prezes Stowarzyszenia Pniewskich Amazonek  Krystyna Borowiak, Zastępca Burmistrza  Józef Ćwiertnia, Prezes Stowarzyszenia KOLD Damian Łęszczak, koordynator projektu Małgorzata Napierała, sołtysi: Maria Akacka i Eugeniusz Akacki. Podczas pikniku przeprowadzono konkurencje sportowe, jak również konkurs wiedzy ekologicznej  i wiedzy o zasobach Lokalnej Grupy Działania KOLD. Zawody sportowe przygotowała i przeprowadziła p. Ewa Grzywna. Chętnych do udziału w zadaniach było wielu, a wszyscy dobrze  się bawili. Była do doskonała okazja do integracji pokoleń i mieszkańców sołectw.