Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Międzypokoleniowy piknik sportowy w Dąbrowie

dodano: 2017-09-05 19:12

W sobotnie przedpołudnie - 2 września 2017 r., miłośnicy aktywnego wypoczynku wzięli udział  w międzypokoleniowym pikniku sportowym, który zorganizowany został na terenie  Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Dąbrowie przez Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” współpracujące przy realizacji projektu z Urzędem Miejskim Pniewy i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach. Uczestników pikniku powitali Zastępca Burmistrza - Józef Ćwiertnia, Zastępca Kierownika  OPS - Halina Szabowska - Lisek oraz Zastępca Prezesa Stowarzyszenia Pniewskich Amazonek - Katarzyna Włodarczyk. Podczas pikniku przeprowadzono konkurencje sportowe, jak również konkurs wiedzy przyrodniczej  i wiedzy o zasobach Lokalnej Grupy Działania KOLD. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu „Międzypokoleniowe pikniki sportowe”, mającego na celu promocję walorów obszaru LGD KOLD oraz wzrost aktywności ruchowej mieszkańców  Gminy Pniewy poprzez organizację międzypokoleniowych pikników sportowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju lokalnego, w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.