Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Międzypokoleniowe warsztaty rozwijające "Kolorowy świat"

dodano: 2019-10-23 14:45

 
 22  października 2019 r w ramach projektu Międzypokoleniowe warsztaty „Kolorowy Świat” w Dziennym Domu Seniora w Pniewach odbyły się warsztaty rękodzieła artystycznego – rośliny w szekle.
Uczestnikami warsztatów były Pniewskie Amazonki i seniorzy. Animatorem warsztatów była Pani Bernadeta Loba. Pod jej kierownictwem powstały prawdziwe arcydzieła,                                                                   
Środki na realizacje pozyskane zostały przez Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej" z Lokalnej Grupy Działania KOLD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Grantów.