Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Międzypokoleniowe warsztaty rozwijające "Kolorowy świat"

dodano: 2019-10-15 07:19

 12 października 2019r Pniewskie Amazonki z warsztatami ”Kolorowy Świat’ zawitały w Koszanowie i Koninie.         W warsztatach muzyczno–ruchowych oraz plastyczno-technicznych uczestniczyły nie tylko dzieci ale i dorośli Przy dźwiękach muzyki pod okiem Pani Karoliny Mostowskiej wszyscy wspaniale się bawili. Natomiast Pani Agnieszka Raczkowska razem z Panią Marią Stępień pokazała wykonanie różnych prac  techniką filcowania. Dzieci wykonały bardzo ciekawe prace. Dziękujemy Pani sołtys Konina i Panu sołtysowi Koszanowa .
Widząc radość dzieci biorących udział w warsztatach mamy chęć do dalszego działania dla innych. Amazonki zawsze  chętne podejmują różne działania.
 Środki na realizacje pozyskane zostały przez Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej" z Lokalnej Grupy Działania KOLD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Grantów. Stowarzyszenie Amazonek chętnie lubi robić coś dla innych grup.