Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Międzypokoleniowe warsztaty rozwijające "Kolorowy świat"

dodano: 2019-09-30 10:16

28 września 2019r ”Kolorowy Świat’ zawitał w Dębinie i Chełmnie.    
 W warsztatach muzyczno–ruchowych oraz plastyczno-technicznych uczestniczyły całe rodziny  Przy dźwiękach muzyki pod okiem Pani Karoliny Mostowskiej wszyscy chętnie brali udział. Natomiast Pani Agnieszka Raczkowska razem z Panią Marią Stępień pokazała wykonanie różnych prac  techniką filcowania. Dzieci wykonały bardzo ciekawe prace. Dziękujemy Pani sołtys Dębiny i Panu sołtysowi Chełmna za miłe przyjęcie co daje nam chęć do dalszego działania dla innych. Amazonki zawsze są chętne 
 Środki na realizacje pozyskane zostały przez Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej" z Lokalnej Grupy Działania KOLD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Grantów. Stowarzyszenie Amazonek chętnie lubi robić coś dla innych grup.