Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne

dodano: 2018-10-05 07:27

3 października 2018 w Turowie odbyły się drugie Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne w zakresie przygotowań tradycyjnych potraw  kuchni wielkopolskiej

Środki na realizacje pozyskane sa przez Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek "Razem Raźniej" z  lokalnej Grupy działania KOLD   w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020       w ramach Grantów 

„ Przy wielkopolskim stole”.

Takie spotkania są super okazją do integracji lokalnego środowiska