Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Międzypokoleniowe spotkanie ze smakiem w Przystankach

dodano: 2017-09-07 17:22

W środowe popołudnie - 6 września 2017 r., mieszkańcy sołectwa Lubosina uczestniczyli w międzypokoleniowych warsztatach kulinarnych.  Podczas zajęć prowadzonych przez p. Urszulę Sawczyn w świetlicy wiejskiej w Przystankach, przygotowano wiele tradycyjnych potraw. Celem spotkania była integracja międzypokoleniowa mieszkańców oraz wymiana doświadczeń kulinarnych.

Warsztaty zrealizowano w ramach  projektu „Międzypokoleniowe spotkania ze smakiem”, dofinansowanego ze środków Programu „Działaj lokalnie X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka „Działaj Lokalnie” – LGD KOLD we Lwówku. Beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej” współpracujące z pracownikami Urzędu Miejskiego Pniewy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.