Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Medal okolicznościowy

dodano: 2019-01-22 07:04

Podczas Gali Niepodległościowej w Lwówku, wśród organizacji odznaczonych specjalnym medalem z okazji 100 rocznicy Powstania Wlkp znalazła się Lokalna Grupa Działania KOLD w imieniu której medal odebrał prezes Damian Łęszczak.