Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lwóweckie warsztaty Działaj Loklanie

dodano: 2017-07-23 13:57

Dzisiaj minął pierwszy dzień warsztatów - zaproszonym gościem na dzisiejszy dzień był policjant naszego lwóweckiego komisiariatu Policji - p. Paweł Kortus, który przedstawił jak należy poruszać się pieszo i rowerem po drogach publicznych, zapoznał uczestników warsztatów o bezpieczeństwie podczas spędzania wakacji, mówił także o sytuacjach krytycznych, jak powinniśmy się prawidłowo zachować w sytuacjach zagrażającym naszemu życiu. Była prezentacja: jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, jak prawidłowo się włączać do ruchu, było pokazanie zastosowania prawdziwych "kajdanek" a na koniec była przejażdzka patrolowym samochodem policyjnym po parku. Dziękujemy za to wszystko p. Pawłowi. Dzieci mogły się także wykazać umiejętnościami malowania kredą scenek biblijnych, umiejętnościami prawidłowego a zarazem higienicznego przygotowywania wspólnego śniadania oraz uczestniczyli w zawodach strzeleckich z łuku.
Warsztaty są dofinansowane ze środków programu " Działaj Lokalnie" X Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz przez Ośrodek Działaj Lokalnie KOLD Lwówek a realizuje je grupa nieformalna Stowarzyszenia Współpracy z Zagranicą w Lwówku "Lwówecka wiara". ZAPRASZAMY warsztaty trwają do piątku 21 lipca br.