Lokalna strategia rozwoju 2014-2020

dodano: 2015-12-31 08:00

Dokumenty po aktualizacji 14.11.2017

Lokalna Strategia Rozwoju - otwórz 

Kryteria przedsiębiorczość - otwórz

Opis kryteriów - otwórz 

Harmonogram - otwórz

Plan działania - otwórz

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju - pobierz

Zestawienie rzczowo finansowe cz. 1 - pobierz

Zestawienie rzeczowo finansowe cz. 2 - pobierz

Załączniki:

Procedura aktualizacji LSR

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu

Plan działania

Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze

Plan komunikacji

Cele i wskaźniki

Umowa ramowa

Lista członków LGD

Regulamin organu decyzyjnego

Harmonogram naborów

Kryteria - przedsiębiorczość

Kryteria - granty

Kryteria - duże projekty

Ankieta monitorująca

 

Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium

Przedsiębiorczość

Granty

Duże projekty