Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania KOLD dla dzieci

dodano: 2020-03-20 10:22

W tych trudnych dniach proponujemy dzieciom i młodzieży, gry planszowe i opisy gier podwórkowych. To możesz stosować w rodzinie, na podwórku.  Znajdziesz je bezpłatnie w sklepach Chata Polska na naszym terenie - Duszniki, Michorzewo, Kuślin, Lwówek, Bolewice...oraz w sklepach GS Lwówek. 
Zapraszamy również do wędrówki po naszym terenie - na naszej stronie internetowej www.kold.pl. – baner: Multimedialny przewodnik...