Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Legendy Pniewskie

dodano: 2017-09-30 17:00

W środowe przedpołudnie 27 września 2017r. aulę Liceum Ogólnokształcącego w Pniewach wypełniły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pniewach wraz z opiekunami oraz zaproszeni goście. Seniorzy Dziennego Domu Seniora zaprezentowali widzom spektakl kukiełkowy zatytułowany „Pniewy w legendach”. Seniorzy po raz kolejny wykazali się dużymi umiejętnościami aktorskimi, doskonalonymi pod okiem p. Krystyny Drozdowskiej-Szychowiak. Po zakończeniu  premierowego spektaklu  „aktorzy” nagrodzeni zostali gromkimi brawami, a od zaproszonych gości usłyszeli wiele słów uznania.  Reżyser i scenarzysta – K. Drozdowska obdarowała występujących czerwonymi różami , dziękując za trud włożony w przygotowanie tego pięknego przedstawienia.