Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LGD na spotkaniu członków wojewódzkich Sieci w Złotnikach Lubańskich

dodano: 2011-11-18 09:58

Po przyjeździe uczestnicy wyjazdu uczestniczyli w bloku prezentacyjnym -Poznajmy się- w którym każda osoba przygotowała pocztówkę o swojej LGD. Wieczorem po kolacji grupy kontynuowały cechy współpracy w grze strategicznej - współpraca siłą w realizacji.

W kolejnym dniu odbył się wyjazd studyjny będący przykładem dobrej praktyki z wykorzystaniem środków unijnych gdzie uczestnicy zapoznali się z wykorzystanymi środkami unijnymi w sąsiednim województwie. Po wizycie studyjnej rozpoczęto blok warsztatowo- prezentacyjny podczas niego przedstawiono działalność sieci z obu województw, następnie uczestnicy mieli w grupach odpowiedzieć na pytanie czy - dorośliśmy do współpracy sieciowej- Omówione zostały klastry tematyczne

Kolejnym punktem była prezentacja - Jak utworzono (i buduje się nadal) markę regionu -Doliny Baryczy-. Na koniec dnia uczestnicy podpisali deklarację chęci współpracy sieci LGD Wielkopolskiej i Dolnego śląska

Trzeciego dnia - część II wizyty studyjnej z wykorzystaniem środków unijnych.

Z ramienia KOLD w wyjeździe udział wzięła Paulina Niebielska.