Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LGD KOLD finalizuje umowę

dodano: 2017-10-26 10:09

Projekt współpracy jest już gotowy - aplikacje mobilne na turystyczne trasy z 11 LGD z zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego .  Na spotkaniu w Goleniowie ( zachodniopomorskie) w dniu 23 października uzgodniono budżet  i wniosek  będzie składany do UM. Z ramienia LGD KOLD uczestniczyli  Ireneusz Witkowski i Piotr Kłos. Jest to już trzeci projekt współpracy, który realizować będzie KOLD.