Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kulinaria polsko-niemieckie

dodano: 2017-09-30 17:08

Przez trzy dni od 26 września, przebywała na obszarze LGD KOLD 15 osobowa grupa restauratorów, gastronomików z LAG Flaeming-Havel, realizując wspólnie z polskimi odpowiednikami projekt współpracy międzynarodowej. Wizyty w Restauracji Iral w Nowym Tomyślu, gospodarstwie ekologicznym Folwarku Wąsowo, Restauracji Lwowianka, Muzeum Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu, Piramidzie w Paproci czy Gminnym Ośrodku Kultury w Kuślinie pozwoliły na poznanie naszych zasobów regionu i na tej bazie dyskutowano o problemach restauratorów. Goście uczestniczyli także w warsztatach gotowania dań regionalnych -poznańskiej pyzy ( uczyła kuchnia Restauracji Lwowianka) oraz polskich pierogów ( uczyły panie amatorki z Gminnego Ośrodka Kultury w Kuślinie. Głównym punktem seminarium był konkurs kulinarny, podczas którego polskie zespoły przygotowywały dania niemieckie i odwrotnie – wyniki były nadzwyczaj pozytywne. Ze strony LGD KOLD startowały Koło Gospodyń Wiejskich Chojniki z gm. Nowy Tomyśl, Stowarzyszenie Nojewiak z gminy Pniewy oraz Bar Słoneczko z gminy Miedzichowo. Na zakończenie konkursu  koncert muzyczny w wykonaniu zespołu Contry Zenit z Nowego Tomyśla. Jedna z niemieckich uczestniczek seminarium przekazała dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku wózek inwalidzki. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia seminarium.  Projekt prowadzili Ireneusz Witkowski i Piotr Kłos. Za rok rewizyta polskich gastronomików u niemieckich odpowiedników