Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Krzyżówka codzienna

dodano: 2020-03-22 09:47

                                                                           Zostań w domu
 
                                                       Krzyżówki i dla wnuka i dla dziadka
 
                                        Podczas naszego pobytu w domu zapraszamy do rozwiązywania krzyżówek przeznaczonych zarówno i dla wnuka i dla dziadka. Będą to magiczne kwadraty zarówno 3, 4 jak i pięcioliterowe. Kwadraty będą „ magiczne” gdyż odgadnięte określenia wpiszemy zarówno w kolumnie poziomej jak i pionowej.                                              Krzyżówki będą umieszczane na naszej stronie internetowej codziennie od poniedziałku do piątku.   Wylosowane odpowiedzi premiowane będą nagrodami – niespodziankami.             
                                         Życzymy powodzenia w „ łamaniu głowy”. Rozwiązanie prosimy przesyłać na adres : biuro@kold.pl  z podaniem adresu do wysyłki nagrody. Odpowiedzi należy przesłać w danym dniu. 
Aby brać udział w losowaniu nagrody, należy przesłać prawidłowe rozwiązania wszystkich 3 krzyżówek z danego dnia. 
 
Krzyżówki na 22 marca 2020 - pobierz
Rozwiązania z 22 marca 2020  - pobierz
Krzyżówki z 23 marca - pobierz
Rozwiązania z 23 marca  - pobierz
Krzyżówki z 24 marca - pobierz
Rozwiązania z 24 marca - pobierz
Krzyżówki na 25 marca - pobierz
Rozwiązania z 25 marca - pobierz
Krzyzówki na 26 marca - pobierz
Rozwiązania z 26 marca - pobierz