Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konsultacje LSR

dodano: 2020-09-28 12:06

 

Lokalna Grupa Działania KOLD w związku z przeliczeniem budżetu LSR po kursie Euro oraz możliwością realizacji kolejnych projektów współpracy, proponuje dokonanie  zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju:
 
 
1. Z przedsięwzięcia P1-1 przenieść do P3-1 kwotę 6 918,68 euro 
2. Z przedsięwzięcia  P3-2 do P3-1 dodać 81 857,91 euro, zwiększyć wskaźnik w P3-1 do liczby 34  
3. W P10-1 przenieść wskaźnik 2 szt. z lat 2020-2023 do lat 2019-2021
4. Dodać w LSR projekty współpracy o 3 kolejne do kwoty 10% budżetu 
5. W P6 dopisać b) projekt współpracy międzyterytorialny trójstronny „Różnorodność kulturowa” z kwotą 15 000.00 euro 
6. W P9 dodać b) projekt dwustronny krajowy „Nasze regiony zapraszają” z kwotą 55 000,00 euro, 
7. P P9 dodać punkt c) projekt dwustronny międzyregionalny „stacje meteo” z kwotą 45 000,00 euro