Konsultacje

dodano: 2018-10-03 14:10

W związku z koniecznością zmiany LSR. Lokalna Grupa Działania KOLD organizuje konsultacje społeczne w dniu 05.10.2018r. o godz. 13.00 we Lwówku przy ulicy Rynek 32. Zmiany dotyczą: 

  1. Dokonuje się aktualizacji LSR łącząc w przedsięwzięciu 7 wskaźniki produktu P7-1 i P7-2 z nazwą: "liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej"

  2. Wskaźnik produktu P8-1  w przedsięwzięciu 8 brzmi „liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej”